Kompletní rekonstrukce schodišť bytových domů

Celkové rekonstrukce vstupního schodiště se nemusíte vůbec obávat.

Pokud zhotovitel vhodně zvolí použité materiály, bude Vám nové schodiště sloužit po dlouhá desetiletí.

''

Celkové provedení schodiště

Jste si jisti, že v případě nečekaných událostí bude Vaše schodiště zcela opravitelné, a to bez náročných a zdlouhavých procesů?

                Díky stavebnicové konstrukci je montáž celého schodiště na stavební připravenost velice rychlá a není zapotřebí žádné těžké techniky. Velkou výhodou je jednoduchá výměna jakéhokoli dílu, ať již z důvodu opotřebení, nebo poškození.

''

''

        Provedení schodišťových stupňů, případně podesty

Nejdůležitějším prvkem každého schodiště jsou samozřejmě schodišťové stupně, respektive pochozí plocha, kterou tvoří ocelový rošt nebo protiskluzová vymývaná betonová dlažba, popřípadě variace obou materiálů.

            Ideálním celkem je kombinace ocelových roštů a betonové dlažby. Jelikož u ocelových roštů může nastat problém s menšími podpatky něžného pohlaví a s nedůvěřivostí k chůzi po perforovaných materiálech u některých drobných zvířat, je vhodné schodiště doplnit o vymývanou betonovou protiskluzovou dlažbu. Samozřejmostí je protiskluzová hrana každého stupně i podesty.

''

''

        Protiskluzová hrana

Součástí každého schodišťového stupně, případně podesty je perforovaná protiskluzová hrana, která zajišťuje zvýšenou bezpečnost při chůzi.

''

        Provedení zábradlí

Nedílnou součástí každého schodiště je zábradlí a jeho provedení. Rámová konstrukce a svislá tyčová výplň zaručuje ideální pevnost, přijatelný vzhled a vhodné užitné vlastnosti.

            Ocelový rám s kotvením přímo na schodišťové stupně zaručuje dostatečnou pevnost a odolnost. Svislá tyčová výplň zamezuje jakémukoliv pohybu mimo schodiště. Nezbytným prvkem je i vhodně zvolené madlo.

''

''

        Provedení nájezdů

Ocelové pásy jsou vyráběny ze slzičkového plechu s bočním vedením, které zamezuje vyjetí do schodiště.

''

''

        Povrchová úprava

Dlouholetou životnost celé konstrukce schodiště zaručuje povrchová úprava žárovým zinkováním.

''

        Vymezení místa rekonstrukce, zemní práce a stavební příprava

Nevyhnutelným procesem každé rekonstrukce jsou zemní a stavební práce, popřípadě následná oprava fasády, dlažby a podobně. Všechny tyto úkony provádíme v celém rozsahu.

            Během rekonstrukčních prací je nutné zajistit bezpečnost obyvatel bytového domu. Zhotovitel by měl na své náklady viditelně vymezit místo celé rekonstrukce, po dohodě s objednatelem zamezit otevření vchodových dveří, a tím předejít případnému ublížení na zdraví.

''

''

        Dokumentace provedeného díla

Jsme si vědomi, že výměna schodišťových stupňů nebo zábradlí není na denním pořádku a některých schodišť se nedotkne ani po celou dobu jejich životnosti. Ale proč této nenadálé události nepředejít?

            Vzhledem k tomu, že ke všem schodištím zpracováváme dílenskou dokumentaci a celá konstrukce je stavebnicového provedení, není pro nás problém vyměnit jakýkoliv díl.

''

 

Na co si dávat pozor při výběru vhodného schodiště

Celkové provedení konstrukce

  • Pokud je konstrukce schodiště dodávána jako konstrukce svařená do celku, převážně nelze tuto konstrukci umístit jinak, nežli za pomoci těžké techniky. To má většinou za následek poničení příchozích cest, popřípadě zatravněných ploch, které nejsou na tyto manipulace koncipovány.
  • V případě svařované konstrukce samozřejmě nelze žádným akceptovatelným způsobem vyměnit jakýkoliv díl a to ať již v případě nečekaného poničení nebo případného narušení povrchové úpravy.
  • Povrchová úprava žárovým zinkováním je finální proces, a proto je nepřípustné, aby ať již nosná konstrukce, schodišťové stupně, zábradlí nebo nájezdy byly jakkoliv upravovány v místě realizace.

''

Provedení schodišťových stupňů, případně podesty

  • Nejčastějším problémem při rekonstrukci schodišť je jednoznačně obyčejná hladká betonová dlažba, popřípadě keramická dlažba, která v zimním období nemá ideální parametry, zejména vzhledem k jejímu využívání všemi věkovými skupinami. Tímto výběrem dlažby se zadělává na hlavní problém, který Vás bude trápit dlouhá léta. Proto Vám doporučujeme, abyste si důkladně ověřili, jaká dlažba bude na Vašem schodišti osazena.
  • Dalším neméně důležitým prvkem je samozřejmě ocelový rošt, respektive velikost jeho oka. Jediným přípustným rozměrem oka je maximálně 15 mm v pochozím směru schodiště. Tedy pokud vstupuji na schodiště, a to ať již ze strany vstupních dveří domu, nebo příchozí cesty, musím se dívat na maximálně 15mm mezeru roštu v daném směru.
  • Správné funkčnosti jako celku nesmí chybět protiskluzová hrana. Všechny schodišťové stupně by měly být samozřejmě opatřeny tímto prvkem.
  • V poslední řadě musejí mít všechny schodišťové stupně stejnou výšku i délku.

''

Provedení nájezdů

  • U tohoto komponentu je potřeba se zaměřit zejména na zvolený materiál a boční vedení. Mnoho schodišť je v tuto chvíli osazeno nájezdy s hladkým plechem a chybějícím bočním vedením.

 

Které materiály nedoporučujeme

Před výběrem nového schodiště, popřípadě dodavatele, je potřeba si uvědomit, že nové schodiště by mělo sloužit dlouhá desetiletí. Jeho zatížení a frekvence užívání za tuto dobu není zanedbatelná a ne všechny materiály jsou na tyto podmínky vhodné a uzpůsobené.

            Vzhledem k tomu, že se již několik let zabýváme kompletní rekonstrukcí vstupních schodišť, popřípadě nájezdových ramp nebo lávek pro bytové domy, měli jsme možnost vidět spoustu provedení, které měli za následek reklamace, popřípadě opravy již po několika letech.

''

Keramická dlažba

Zejména pro toto využití je keramická dlažba v končinách s podnebím, jako je to naše, většinou nevhodná. Sníh, mráz a agresivní sůl mývá za následek zatékání pod dlažbu. Výsledkem toho je její následné odlupování, popřípadě odlamování.

''

''

Kamenné koberce

Samozřejmě nedokážeme určit, zdali neodborné nanesení, popřípadě zacházení mělo po několika letech za následek tento výsledek.

''

''

Tahokov

Jelikož tahokov jako materiál pro zakázkovou výrobu využíváme v hojné míře také, netvrdíme, že je pro tyto účely zapovězen, avšak musí být pro tyto účely naprosto správně uzpůsoben. Jeho nevhodné zakomponování do schodiště může mít za následek odlamování a následnou korozi.

''

 

nahoru